Buenos Aires, 02. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli potpore programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi za 2017. godinu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je 21. prosinca o.g. Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Republici Južnoj Africi za 2017. godinu temeljem provedenog javnog natječaja. Javni natječaj se provodi s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene , gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Predmetna odluka, s popisom program/projekata kojima je odobrena financijska pomoć u tekućoj godini, nalazi se u privitku.

- Odluka o dodjeli potpore programima i projektima hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi za 2017. godinu